Tuesday, November 30
Shadow

‘नि’सन्तान दम्पत्तिलाई डाक्टरले आँखै अगाडि शा ‘रीरीक स’म्पर्क गर्न ल’गाएपछि !

भिडियो

सन्तान नभएका दम्पत्ति आफ्नो सन्तान प्राप्तीका लागि चिन्तित भई अनेक उ’पायमा लाग्छन् ।

त्यस्तै एउटा घ’टना बाहिर आएको छ । एक नि’सन्तान द म्पत्ति उपचारको लागि कथित डा क्टर को मा गए । नि’सन्तान दम्पतीको उपचार गर्ने डाक्टरले
आफ्नै अ’गाडि यौ ;न स म्बन्ध रा ख्न ल गाए । डा’क्टरले कसको गल्ती क हाँनिर छ भनेर हेर्न चाहेको ब ताएपछि
द म्पत्ति पनि त यार भए र उनले भने जस्तै गरे ।

तर उनीहरुको उ पचार गर्ने डा क्टर स क्कली भने होइनन् भन्ने पछि थाहा पाए । हाल डाक्टरलाई अदालतले १० वर्ष जेल र १० हजार रुपैयाँ सजा
य तोकेको छ । योगेश कुपेकर नामका एक व्यक्तिको सम्र्पकमा निसन्तान द म्पत्ति पुगेका थिए । उनीहरुलाई योगेश आफैले निसन्तानको डाक्टर
जानकारी दिएका थिए । न क्कली डा क्टरलाई द म्पतीले स न्तानको लागि जे गर्न पनि तयार रहेको बुझिसकेकाले उनीहरुलाई झु क्याए ।

उनले द म्पतीलाई आफू नजिक बोलाएर भने कि मेरो आँखा अगाडि शा;रीरीक स म्बन्ध राख्नु । उनले आफ्नो अगाडि स म्बन्ध रा ख्दा ग र्भव ती हुने
बताएका थिए । उनले यतिमात्र गर्न लगाएनन् दम्प त्तिसँग पैसा पनि लिए । कथित डाक्टरले भने जस्तै गर्दा पनि ग र्भवती नभएपछि उनीहरुलाई तनाव हुन थाल्यो ।

म हिलाको स्वास्थ्य बिग्रदै जाँदा अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्यो । उसको उपचारले केही काम नगरेपछि ठगी गरेको शं’का लागेर प्रह
रीमा उजुरी दिए । प्रहरीले आ ‘रोपीलार्ई समातेर १० वर्षको जेल र १० हजार रुपैयाँ स’जाय सुनाएको छ । यो खबर सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरियको हो ।