Tuesday, January 18
Shadow

कस्तो पुरुष संग बढी रुचि राख्छन् त महिलाहरु ? जान्नुहोस् यि अाश्चर्य लाग्दा ५ कुराहरू

महिला र पुरुषको विचको सम्बन्धको शुरुवात सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। महिला सामान्यतया पुरुषमा केही कुरा खोज्छन् । यी कुरा पाए भने
महिला पुरु षसँगको सम्बन्धमा खुशी र सन्तु ष्ट रहन्छन् ।के कुरा चाहन्छन् त पुरुषमा महिला ?

१.मुस्कान– राम्रो लुक र पहिरन पछि महिलालाई चाहिन्छ हँसिलो अनुहार । कुनै पनि पुरुष हँसिलो अनुहारसहित
प्रस्तुत हुन्छ भने उप्रति महिला आकर्षित हुन्छे ।

२.लुक र आकर्षण– हुन त दीर्घ सम्बन्धमा स्वभाव प्रधान हुन्छ तर आफ्नो पु रुष को आकर्षक लुक र ब्यक्तित्व पनि महिलाको
चहाना हो । पु रुषको स्कि न क लरले समेत महिलालाई प्रभाव पार्ने कुरा भएको बताइन्छ ।

३.स्वभाव– कुनै पनि सम्बन्धको शुरुवात बाहिरी सु न्दरताबाट हेरिन्छ तर सम्बन्ध लम्बिँदै जाँदा मानिसको स्वभाव हेरिन्छ । खासमा सम्बन्धको आयु
सुन्द रताले होइन स्वभावले निर्धारण गर्छ ।एक महिलाले पुरुषबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने भनेको राम्रो स्वभाव हो । लामो सम्बन्धमा महिलालाई
सुन्दरताले भन्दा पुरु षको स्वभावले आक र्षित गर्छ ।

४.ह्यु मर– यदि महिललाई हसाउँने क्षमता छ भने तपाइँ पनि सफल पुरुष हो । किन भने महिलाहरुले आफू सँग संगत भएको पुरुषमा सेन्स
अफ ह्यु मर चाहन्छन् । यस्ता पुरुषले महिलामा प्रभाव छोड्न सक्छन् ।

५.शारी रिक बनौट– शरीरको बनौट पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि पुरुषको शा रीर क बनौटसँग महिलाको चासो हुन्छ । एक रिपोर्टका अ
नुसार महिला अधिकाँश महिलालाई अत्या धिक अग्ला वा होंचा भन्दा औ षत उचाइ भएका पुरुक्ष मन पर्छन् । साभार गरियको खबर